Bakken

We stoken weer per kg

We bakken op gewicht.

Een hele oven afhuren is niet meer nodig, nog wel mogelijk.

Wilt u wat werk stoken, dan kunt u uw werk gewoon brengen en het bakformulier invullen.

Wilt u een hele oven voor uw eigen werk afhuren, dan gaat dit altijd op afspraak, via de mail of direct in de winkel.

- Bakken op gewicht bedraagt € 7,50 per kilo, met een minimum bedrag van
€ 7,50
- Bij Bakken op gewicht kan uw werk na precies een week opgehaald worden.
( bijvoorbeeld: woensdag brengen is de week erop woensdag ophalen)

- Per bakformulier, kan maar 1 temperatuur worden ingevuld.
Natuurlijk kunt u een tweede formulier invullen voor werk met een andere temperatuur.

wij vullen de ovens zelf.

- Er wordt niet gebeld over het af te halen werk. Voorheen belde we als uw werk klaar was, om af te halen.
Het niet hoeven bellen en in plaats daarvan vaste tijden af te spreken, scheelt veel handeling.

Het werk stoken is op eigen risico. Het kan gebeuren dat een werk ploft in de oven, door luchtbellen in de klei. Dit kan ook nevenschade geven aan andere werken. We gaan uiteraard zorgvuldig met al het werk om.

Dit is ook een reden waarom we biscuit en glazuurstook niet tegelijkertijd doen.

- Zorg voor een glazuurvrije onderkant bij steengoed en houdt altijd rekening met glazuren die lopen.
Dit ivm het vast bakken van het werk op de ovenplaat. Mocht dit gebeuren, verliest u uw werk en wij een plaat. Mocht dit nogmaals gebeuren brengen wij de ovenplaat in rekening.

Geglazuurd aardewerk wordt op triangels geplaatst in de oven.
Steengoed moet op de plaat staan, i.v.m. deformatie tijdens het stoken.
Dus zorg dragen voor een glazuurvrije bodem is noodzakelijk bij steengoed.

- Een hele oven afhuren, bedraagt€ 75,-
- Bij een hele oven afhuren is uw werk na 3 werkdagen, dus de 4e werkdag, weer af te halen.

we bakken biscuit op 1000 graden
aardewerk glazuur op 1040 graden
steengoed glazuur op 1240 graden

afwijkende temperaturen kunnen verzorgd worden, in overleg.


Kiln service

We fire your work per weight.
You can still rent out a whole oven but this isn’t necessary anymore.
If you want to fire some of your pieces you can come to the store and fill out a form.
If you want to rent a whole kiln for your own work you always have to make an appointment, either through email or by coming by the store.
- Firing per weight costs 7.50, with a minimum of 7.50
- When firing per weight you can pick up your pieces exactly one week after dropping it off at the store. (I.e. if you bring it on Wednesday. It can be picked up the next Wednesday.
- Per form only one temperature can be filled in.
Of course a second form can be filled out with a different temperature
We load the kilns.
- We don’t call anymore when pieces can be picked up. We used to do this but not having to saves us a lot of time.
Firing you work is your own risk. It is possible the work with explode in the oven due to air pockets in the clay. This can also damage other pieces in the kiln. Of course we will handle your work with care.
For this reason we don’t bake bisque and glazed pieces at the same time.
- Make sure the bottom of your pieces are glaze free if it is stoneware and always be careful with glazes that tend to run.
This is because the pieces could stick to the kiln shelf. If this happens you loose your work and we loose our shelf. If this happens again you will be charged for the shelf.

Glazed earthenware pieces will be fired on triangles.
Stoneware has to stand on the shelf because the piece can change shape while firing, due to this it is very important to no have any glaze on the bottom of your pieces.
- Renting out a whole kiln costs 75 euro
- When renting a kiln your work will be ready after 3 days, so on the 4th day, to be picked up.
We fire bisque on 1000 degrees
Earthenware glaze on 1040 degrees
Stoneware glaze on 1240 degrees
Different temperatures can be done, when discussed.
inhoud_25_liter.jpginhoud_100_liter.jpg
inhoud_200_liter.jpg