Een mal moet altijd "lossend" gemaakt kunnen worden. Eenvoudige cilindervormige modellen, zoals een beker, bestaat maar uit 1 deel. Een bord of simpel figuurtje heeft al snel 2 mal delen nodig. Een kopje heeft al 3 delen nodig. Vanwege de stand ring (holle onderkant) en het oortje.

De vorm van het product, bepaalt uit hoeveel delen de mal gemaakt moet worden. Dit bepaalt grotendeels ook de prijs. Standaard gaan we uit van €150,-excl. btw per gipsen mal deel.

Meerdere mallen van hetzelfde product is natuurlijk ook mogelijk. Er wordt dan een polyurethaan "moeder" mal geproduceerd, waarvan we meerdere gipsen mallen kunnen maken.
Standaard prijs is €250,-excl.btw per polyurethaan mal deel, plus ongeveer €28,95 excl.btw per gipsenafdruk van dat mal deel.

De levertijd van de te produceren mal in zo'n 6 tot 8 weken.

Om te bepalen of het mogelijk is om een mal te maken en uit hoeveel delen deze mal zal bestaan, kan het beste worden bepaald met het product in handen. Voor het ontwikkelen van de mal, is het product altijd nodig.
Het product moet van hard materiaal zijn en tegen een stootje kunnen. Er is ook een klein risico aan verbonden. We kunnen geen garantie geven dat het lukt om een mal te maken en dat het originele product heel blijft in het proces. Uiteraard gaan we zorgvuldig met het product om.

Wilt u een mal laten maken, wilt u een offerte of heeft u meer vragen, mail ons dan met een of meerdere foto's van uw product.

Want to make your own mold?

A mold always has to be made so the product can be easily released. An simple cylindrical form, like cups, consist of only 1 part. A plate of simple figure will quickly have two parts. A mug needs three parts, because of the bottom and the ear of te mug.

The shape of the product will determines how many parts the mold will consist of. This also will influence the price for the most part. On average we charge €150,- excl. Taxes, per part.
It’s also possible to request multiple gypsum molds of one product. For this a polyurethane ‘mother mold’ is produced, from this we can make multiple gypsum molds.
The starting price per polyurethane mold is €250,-excl.taxes, plus about €28,95 excl.taxes per gypsum mold of that mold part.
The delivery time of the mold is 6 to 8 weeks.
To determine if it’s possible to create a mold and how many parts it will need can be best decided with the physical product. To develop the mold the physical product is always needed.
The product needs to be made of hard material and needs to be quite sturdy. There also are some risks involved, we can’t guarantee that we can make a mold and not break the product in the process. Of course we do handle the product with care.
If you would like to have a mold made out of your product, would you like to receive a quotation or if you have any further questions, please email us with multiple pictures of the product.